Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3112. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka, stran 9549.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 – ZUPJS) in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 4. redni seji dne 27. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka
1. člen
V Sklepu o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka (Uradni list RS, št. 84/05, 37/09; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 3. člen, tako da se na novo glasi:
»Starši lahko s podpisom izjave do 31. avgusta začasno izpišejo otroka iz vrtca za dobo najmanj enega leta in v tem primeru plačajo mesečno rezervacijo v višini 10 % ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtec pa v tem primeru sprejme drugega otroka.«
2. člen
Vsi ostali členi sklepa ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-9/2011
Trebnje, dne 29. avgusta 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost