Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk, stran 9538.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 5. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 25. 8. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk
1. člen
V Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 20/09) se v drugi alineji 6. člena številka »1,0« nadomesti s številko »0,7«, v tretji alineji se številka »1,15« nadomesti s številko »0,7« in v četrti alineji se številka »1,3«, nadomesti s številko »0,7«.
2. člen
V preglednici 2, 8. člena se v drugi vrstici številka »18,30« nadomesti s številko »9,00«, v tretji vrstici se številka »8,99«, nadomesti s številko »8,00« in v osmi vrstici se številka »34,58«, nadomesti s številko »24,29«.
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni in glasi:
»Površina parcele se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen če je za zavezanca ugodneje, se parcela objekta določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.«
4. člen
Tretji in četrti odstavek 10. člena se črtata.
5. člen
Peti odstavek postane tretji odstavek 10. člena.
6. člen
Šesti odstavek 10. člena se črta.
7. člen
Sedmi odstavek postane četrti odstavek 10. člena.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-2/2011-1
Majšperk, dne 25. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost