Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2011 z dne 9. 9. 2011

Kazalo

3097. Uredba o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, stran 9527.

Na podlagi 11.a in 11.c člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 – ZCes-1) ter tretjega odstavka 3. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09 in 51/10) se v prvem odstavku 15. člena tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če je bilo vozilo oddano v razgradnjo in na podlagi predpisanega potrdila o uničenju odjavljeno iz evidence registriranih vozil,«.
V drugem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– odstranjeno vinjeto, v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka. Podatek, da je bilo vozilo odjavljeno iz evidence registriranih vozil zaradi njegove razgradnje, pridobi upravljavec cestninskih cest neposredno z vpogledom v evidenco registriranih vozil,«.
V petem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »30«.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-21/2011
Ljubljana, dne 1. septembra 2011
EVA 2011-2411-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost