Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2011 z dne 19. 8. 2011

Kazalo

2993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«, stran 9110.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spr.), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB-1 (Uradni list RS, št. 16/11) 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 45/10) 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) sta Občinski svet Občine Jesenice na 9. seji dne 30. 6. 2011 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. seji dne 22. 6. 2011 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«
1. člen
Druga alinea 4. člena Odloka o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« (v nadaljevanju Odlok) se črta.
2. člen
V tretji alinei 4. člena Odloka se črta besedilo »po predhodnem mnenju pristojnih odborov pri občinskih svetih občin Jesenice in Kranjska Gora« ter se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »pred predložitvijo gradiva v sprejem na občinski svet občin soustanoviteljic«.
3. člen
Besedilo pete alinee 4. člena Odloka se črta.
4. člen
Besedilo sedme alinee 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k zasedbi sistemiziranega delovnega mesta, če gre za dela, ki se izvajajo za obe občini soustanoviteljici«.
5. člen
Osma alinea 4. člena Odloka se dopolni tako, da se za vejico doda besedilo, ki se glasi: »v delu, ki se nanaša na delovna mesta uprave in skupnih strokovnih služb«.
6. člen
Besedilo devete alinee 4. člena Odloka se dopolni tako, da se doda besedilo: »če sta obe občini sofinancerki le-tega«
7. člen
Besedilo desete alinee 4. člena Odloka se črta.
8. člen
Besedilo enajste alinee 4. člena Odloka se dopolni tako, da se glasi: »določa plačo direktorja javnega zavoda skladno s področno zakonodajo«.
9. člen
Deveta alinea 4. člena Odloka postane četrta alinea, četrta do dvanajsta alinea prvega ostavka 4. člena Odloka pa se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
Besedilo 5. člena Odloka se črta in se popravi tako, da se glasi:
»Skupni organ izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno v imenu in za račun občin, ki sta ga ustanovili.«
11. člen
V prvem odstavku 6. člena Odloka se beseda »in« črta in nadomesti z besedo »ali«.
V drugem odstavku 6. člena Odloka se črta besedilo, ki se glasi: »predložen pa ji mora biti tudi predvideni dnevni red seje.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2011
Jesenice, dne 30. junija 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 621/4-16/2006-os
Kranjska Gora, dne 22. junija 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti