Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2967. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 9052.

Na podlagi 30., 31. in 32 člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt – UPB2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 8. redni seji dne 7. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1.
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje              409,04 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let)        342,30 EUR
3. varstvo v družini               409,04 EUR.
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 1,96 EUR/dan.
2.
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 349,25 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 1,90 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 1. 9. 2011 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk, št.: 032-34/2008-1, z dne 1. 7. 2008.
Št. 032-28/2011-1
Žužemberk, dne 7. julija 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.