Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2966. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 9052.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 8. redni seji dne 7. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
Občina Žužemberk daje na predlog izvajalca Doma starejših občanov Novo mesto soglasje:
1. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro v višini 20,72 EUR, od tega znaša 5,00 EUR/uro za uporabnika, 1,11 EUR/uro subvencija proračuna ter 14,61 EUR/uro subvencija občine;
2. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro ob nedeljah ali ponoči v višini 26,00 EUR, od tega znaša 6,25 EUR/uro za uporabnika, 1,11 EUR/uro subvencija proračuna ter 18,64 EUR/uro subvencija občine;
3. k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za efektivno uro ob dela prostih dnevih ali na praznik v višini 28,00 EUR, od tega znaša 6,75 EUR/uro za uporabnika, 1,11 EUR/uro subvencija proračuna ter 20,14 EUR/uro subvencija občine.
Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave za en obrok v višini 0,93 EUR.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2011 dalje.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, št. 122-41/2010-1, z dne 13. 5. 2010.
Št. 032-21/2011-3
Žužemberk, dne 7. julija 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.