Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2965. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 9052.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08) in 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 8. redni seji dne 7. 7. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
Doda se 5.a člen, ki se glasi:
»Prednost pri vpisu otrok v vrtec imajo otroci, ki imajo skupaj z vsaj enim od staršev stalno prebivališče v Občini Žužemberk. Otroke iz drugih občin se lahko sprejme v vrtec le pod pogojem, da po sprejemu vseh otrok iz Občine Žužemberk še ostanejo prosta mesta v obstoječih oddelkih vrtca.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski svet Občine Žužemberk.
Št. 032-27/2011-1
Žužemberk, dne 7. julija 2011
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.