Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2963. Sklep o subvencioniranju cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, stran 9044.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. in 122/07 – Odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. seji dne 20. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o subvencioniranju cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
1.
Občina Sevnica bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala v višini 15,19 evra na uro, ki je deljena na dva dela:
– na del v višini 3,51 evra na uro, ki predstavlja stroške vodenja,
– na del v višini 11,68 evra na uro, to je 70 % cene za neposredno socialno oskrbo.
Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne politike zaposlovanja znaša 0,83 evra na uro.
Cena storitve za uporabnika znaša 4,18 evra na uro.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati 3. točka sklepa, s številko 122-0033/2010, z dne 24. 3. 2010.
Št. 122-0066/2011
Sevnica, dne 25. julija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.