Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2962. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9044.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 20. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo št. 2768/3, pot, v izmeri 490 m², k.o. 1397 Tržišče.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se pri parceli št. 2768/3, k.o. 1397 Tržišče, vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46501-0024/2005
Sevnica, dne 21. julija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.