Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo, stran 9043.

Na podlagi 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 20. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1. člen
V 4. členu Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB2) se pod točko b) druge dejavnosti komunalnega značaja doda naslednje dejavnosti:
»E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310  Demontaža odpadnih naprav
E 39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
D 35.111  Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
D 35.119  Druga proizvodnja električne energije
D 35.140  Trgovanje z električno energijo
F 42.220  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
      za elektriko in telekomunikacije«.
2. člen
V 8. členu se črta peta alineja prvega odstavka.
3. člen
V 9. členu besedno zvezo »ustanovitelj javnega podjetja« zamenja besedna zveza »Občinski svet«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0011/2011
Sevnica, dne 21. julija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.