Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2011 z dne 8. 8. 2011

Kazalo

2950. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Bukovica, stran 9023.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 37/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 30. seji dne 8. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Bukovica
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1044/5, neplodno, v izmeri 425 m2, vpisano v vl. št. 567, k.o. Bukovica.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 567, k.o. Bukovica.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0037/2009
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.