Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2752. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost, stran 8509.

Na podlagi 49., 53., 71. in 88. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl. US in 8/10 – ZSKZ-B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 4. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost
1. člen
V Odloku o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (Uradni list SRS, št. 21/84 in 47/87 in Uradni list RS, št, 96/09 – obvezna razlaga in 3/10 – popr. obvezne razlage) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Zaradi varstva in namena razglasitve krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib kot je opredeljeno v 2., 6. in 7. členu tega odloka, izvajanja varstvenih in razvojnih usmeritev v krajinskem parku, dostopnosti in uživanja lastnosti krajinskega parka ali obnovitve naravnih vrednot v krajinskem parku, se lahko lastninska ali druga stvarna pravica na zemljiščih znotraj območja krajinskega parka odvzame.
Lastninska pravica na nepremičnini se odvzame proti odškodnini ali drugi enakovredni nepremičnini zunaj zavarovanega območja.«.
2. člen.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 356-6/2011-23
Ljubljana, dne 4. julija 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost