Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2745. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1168/5, k.o. Šmarje, stran 8493.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. seji dne 1. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1168/5, k.o. Šmarje
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1168/5 neplodno, v skupni izmeri 333 m2, k.o. Šmarje.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2011
Grosuplje, dne 1. junija 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost