Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 764/3, k.o. Grosuplje – naselje, stran 8492.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. seji dne 1. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 764/3, k.o. Grosuplje – naselje
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 764/3 pot v skupni izmeri 36 m2, v k.o. Grosuplje – naselje.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2011
Grosuplje, dne 1. junija 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost