Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2743. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje, stran 8492.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08 in 36/10), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02, 120/02, 110/05, 45/06 in 129/06) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 1. dopisni seji dne 14. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje
1. člen
Cena programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj« Grosuplje znaša mesečno na otroka:
– program za otroke obeh starostnih skupin        543,00 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka v vrtcu zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,69 EUR na dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50 % plačila po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40 % plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80 % plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60 % plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50 % plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40 % plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
3. člen
Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-2/2011
Grosuplje, dne 14. julija 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost