Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2718. Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, stran 8432.

Na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena v zvezi s četrtim odstavkom 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05, 105/06 – odločba US in 26/09) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 15. julija 2011 sprejel naslednji
S K L E P
o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05, 105/06 – odločba US in 26/09) imenuje:
mag. Jožko ČUK
za čas do izteka štiriletnega mandata člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki mu je mandat predčasno prenehal.
Št. 010-02/11-13/18
Ljubljana, dne 15. julija 2011
EPA 1947-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik