Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2706. Sklep o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne, stran 8377.

Na podlagi 60. člena v povezavi s šestim odstavkom 50. člena Zakona v prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 01/02, 84/06, 26/07, 17/11) je župan Občine Šentjur sprejel
S K L E P
o sprejemu zavzetih stališč do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in javne razprave dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne
1. člen
Sprejmejo se stališča do pripomb dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne, podanih v času javne razgrnitve in javne razprave.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu (www.sentjur.si). S pisnim obvestilom se seznani lastnice in lastnike zemljišč z njihovimi pripombami in predlogi, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.
Dostop do vseh zavzetih stališč župana na podane pripombe je na voljo na spletni strani Občine Šentjur (www.sentjur.si).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-27/2007 (211)
Šentjur, dne 7. julija 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.