Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2448. Uredba o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic, stran 7261.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju uredbe (ES) o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določi organ, pristojen za izvajanje nalog v skladu z 11. členom Uredbe Sveta (ES) št. 485/2008 z dne 26. maja 2008 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada, s strani držav članic (UL L št. 143 z dne 3. 6. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 485/2008/ES), v Republiki Sloveniji.
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje nalog koordinacije in spremljanja uporabe Uredbe 485/2008/ES v skladu z 11. členom Uredbe 485/2008/ES ter za izvrševanje pregledov tistih subjektov ali njihovih predstavnikov, ki prejemajo ali izvajajo izplačila, neposredno ali posredno povezana s sistemom financiranja Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), je Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
(posredovanje podatkov)
Na podlagi zahteve je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja dolžna pristojnemu organu iz prejšnjega člena posredovati vse podatke, ki jih ta potrebuje za opravljanje nalog v skladu z Uredbo 485/2008/ES.
4. člen
(prehodna določba)
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano izvrši preglede na področju drugih ukrepov v skladu s pristojnostmi iz 3. člena Uredbe o izvajanju 11. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in razveljavitvi Direktive 77/435/EGS (Uradni list RS, št. 55/05), če so bili načrtovani v programih pregledov pred obdobjem 2011/2012.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju 11. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS (Uradni list RS, št. 55/05), uporablja pa se za dokončanje pregledov pred obdobjem 2011/2012.
6. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-36/2011
Ljubljana, dne 29. junija 2011
EVA 2011-1611-0110
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost