Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2430. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo, stran 7243.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/09 – UPB1, 33/06 – Odl. US, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 4. seji dne 13. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC),
– javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v Občini Naklo in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naseljih v sosednjih občinah so:
4. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
– krajevne ceste (LK) v naseljih so:
5. člen
Javno poti (JP) v občini so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2011 z dne 3. 5. 2011.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Naklo Odlok o kategorizaciji občinskih cest Občine Naklo (UVG, št. 29/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2010-6(2011)
Naklo, dne 13. junija 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost