Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2263. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 6434.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 126/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 8. seji dne 24. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Zemljišču parc. št.:
– 653/2 – pot v izmeri 313 m2, vl. št. 76, k.o. Šmihel,
– 658 – pot v izmeri 464 m2, vl. št. 276, k.o. Šmihel, se ukine status javno dobro.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična št. 5883849.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2011
Mozirje, dne 24. maja 2011
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost