Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo, stran 6434.

Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne 8. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
I.
Sklep o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 93/05) se v četrtem odstavku II. točke spremeni tako, da se glasi:
»Firma družbe glasi: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o..«
Peti odstavek II. točke se črta.
II.
Osmi odstavek II. točke se spremeni tako, da glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 70.520,00 EUR.«
III.
V V. točki se številka »439« nadomesti s številko »505«.
IV.
V VI. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo pridobljeno po študijskih programih prve stopnje ali izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza tej izobrazbi,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.«
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/2011
Litija, dne 8. junija 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti