Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki, stran 6428.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06, 61/08) ter 16. členom Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 6. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
1. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v osmem odstavku točke
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
besedilo
»sofinancirajo se potni stroški«
nadomesti z besedilom
»sofinancira se strokovni kader v višini 20 ur.«
2. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v prvem odstavku točke
2. Športna rekreacija
besedilo
»se sofinancira za vsakega člana s plačano članarino nek simbolni prispevek za materialne stroške, organizacijo športnih prireditev in najemnino objekta redne organizirane vadbe.«
nadomesti z besedilom
»Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah. (najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader).«
3. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se na koncu točke
4. Vrhunski šport
doda besedilo:
»za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 200 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, 200 ur programa«.
4. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v drugi odstavek točke
6.1. Šolanje amaterskih trenerjev
dodajo kriteriji:
»Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti v višini določenega števila točk za posamezno izobraževanje:
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 3. stopnje 7 točk
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 2. stopnje 5 točke
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 1. stopnje 3 točke.«
Črta se besedilo
»Sofinanciranje se izvrši, ko društvo posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.«
5. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se črta točka
»6.2. Ostale oblike izpopolnjevanja
Za sofinanciranje ostalih izpopolnjevanj lahko kandidirajo društva za tiste posameznike, ki delujejo aktivno kot izšolani strokovni kadri v športu najmanj dve leti.«
6. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v prvi odstavek točke
7. Organizacija športnih prireditev
dodajo kriteriji:
»Sofinancirajo se materialni stroški.
Vrsta prireditve
Mednarodno tekmovanje                6 točke,
Državno prvenstvo                  4 točke,
Regijska prvenstva                 2 točki.«
Črta se besedilo:
»Prireditve so:
– izjemne in stalne vrhunske športne prireditve
– množične športno-rekreativne prireditve na ravni občine, regije in države
– množične športne prireditve na ravni države
– prireditev športnika leta
– jubilejne športne prireditve.
Izjemne in stalne športne prireditve se organizirajo s soglasjem Občine Železniki, o višini sofinanciranja teh prireditev odloča Občinski svet Občine Železniki.«
7. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v prvi odstavek točke
10. Delovanje športnih društev
črtata druga in tretja alineja:
»– sofinancira se udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki – tabela
– sofinancira se organizacija tekmovanj v Občini Železniki – tabela«.
8. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov se v točko
1. Razdelitev športnih panog v skupine:
doda besedilo:
»Izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost (množičnost) in kakovost dosežkov športnikov.
Kazalci za razširjenost športne panoge so upoštevani:
– število članov s plačano članarino iz Občine Železniki,
– število registriranih tekmovalcev iz Občine Železniki.
Kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih kriterijih za kategorizacijo športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠV),
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih,
– uvrstitve na državnem prvenstvu.«
9. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov se v točki
6. Udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki
črta celotna točka:
»6. Udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)«
+----------+----------+-----------+-----------+
|     | 1 do 4  |  5–8   |več kot 9 |
|     |tekmovalci|tekmovalcev|tekmovalcev|
|     |     |      |      |
+----------+----------+-----------+-----------+
|1. Šk.  | 15 točk | 30 točk  | 60 točk  |
|Loka   |     |      |      |
|     |     |      |      |
+----------+----------+-----------+-----------+
|2.    | 30 točk | 70 točk  | 120 točk |
|Ljubljana |     |      |      |
|in    |     |      |      |
|Gorenjska |     |      |      |
|     |     |      |      |
+----------+----------+-----------+-----------+
|3. Ostala |130 točk |270 točk  | 460 točk |
|Slovenija |     |      |      |
|     |     |      |      |
+----------+----------+-----------+-----------+
10. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov se v točki
7. Organizacija tekem v kolektivnih športih v Občini Železniki
črta celotna točka:
»7. Organizacija tekem v kolektivnih športih v Občini Železniki (športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov)«
+----------------+------------+-------+-------+
|        |Osnovnošolci|Mladina| Člani |
|        |      |    |    |
+----------------+------------+-------+-------+
|1. Tekme na   | 120 točk  | 180 | 300 |
|državnem nivoju |      | točk | točk |
|        |      |    |    |
+----------------+------------+-------+-------+
|2. Tekme na   | 100 točk  | 150 | 200 |
|nivoju Gorenjske|      | točk | točk |
|lige      |      |    |    |
|        |      |    |    |
+----------------+------------+-------+-------+
11. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov točki 8 in 9 postaneta točki 6 in 7.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-4/2011-014
Železniki, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti