Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, stran 6415.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-l, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl. US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11) ter 82. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/10) se spremeni prva alinea drugega odstavka: namesto »Rokodelski center« se zapiše »rokodelstvo«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se v celoti zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Muzej Ribnica je vsebinski in pravni naslednik dosedanjega Muzeja Miklova hiša, Galerija Miklova hiša je vsebinski in pravni naslednik dosedanje Galerije Miklova hiša, katera sta do sprejema tega odloka poslovala kot samostojni enoti v javnem zavodu Knjižnica Miklova hiša. S sklepom številka 6211-42/2009/1 z dne 20. 5. 2009 je bila Knjižnica Miklova hiša, Škrabčev trg 21 vpisana v razvid muzejev. Muzej Miklova hiša in Galerija Miklova hiša sta v sklopu Knjižnice Miklova hiša vsebinsko in strokovno popolnoma samostojno opravljala javno službo na področju muzejske in galerijske dejavnosti, obe enoti bosta delovali v sklopu Rokodelskega centra Ribnica.
Muzej Miklova hiša in Galerija Miklova hiša se kot samostojni enoti javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša izločita iz tega javnega zavoda in se z vsemi nespremenjenimi dosedanjimi pravicami in obveznostmi delovanja in poslovanja pripojita javnemu zavodu Rokodelski center Ribnica.«
3. člen
Prvi odstavek 20. člena se v celoti zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki posamezne organizacijske enote zavod uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti enote, v kateri je presežek pridobljen.«
4. člen
Besedilo 28. člena se v celoti zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Naslednji dan od uveljavitve tega odloka in od uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, Ribnica (Uradni list RS, št. 76/02, 5/06) v delu, ki ureja delovanje Muzeja Miklova hiša in Galerije Miklova hiša. Naslednji dan od uveljavitve tega odloka in od uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša preneha veljati Statut javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, v delu, ki se nanaša na delovanje Muzeja Miklova hiša in Galerije Miklova hiša, razen določb o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabijo za prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v nasprotju s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih najmanj 7 članov sveta zavoda.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2010
Ribnica, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti