Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2245. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, stran 6411.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 26. 5. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB1) v nadaljevanju: poslovnik, se spremeni in dopolni 22. člen, in sicer tako, da se v drugem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Vabilo z dnevnim redom se članom sveta pošilja praviloma po elektronski pošti, razen, če občinski svet ne odloči drugače.«
Spremeni in dopolni se tretji odstavek, ki se po novem glasi:
»Gradivo je članom dostopno na spletni strani občine«.
2. člen
V 24. členu poslovnika se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vabilo z dnevnim redom se članom sveta pošlje na njihove elektronske naslove. Gradivo se objavi na spletni strani občine«.
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 24.a člena poslovnika, tako da se spremeni prvi stavek, ki se po novem glasi: »Sklic za korespondenčno sejo se članom sveta posreduje preko elektronskih medijev, gradivo pa se objavi na spletni strani občine.«
4. člen
V tretjem odstavku 74. člena poslovnika se črta besedilo »mora biti poslano članom delovnih teles« in se nadomesti z besedami »se objavi na spletni strani občine«.
5. člen
Ostalo besedilo poslovnika ostane nespremenjeno.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2011
Novo mesto, dne 26. maja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti