Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, stran 6363.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni seji dne 7. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št. 51/99).
2. člen
Spremeni se prvi stavek 8. člena odloka tako, da se glasi: »Strokovna opravila za delovna telesa opravlja direktor občinske uprave ali določen javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju, za katerega je delovno telo ustanovljeno.«
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se glasi:
»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli ima naslednja stalna delovna telesa:
– Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, podjetništvo in malo gospodarstvo,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja,
– Odbor za turizem,
– Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– Statutarno komisijo,
– Komisijo za vloge in pritožbe.«
4. člen
V prvem stavku 12. člena odloka se besedna zveza »Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost, varstvo okolja in turizem« nadomesti z besedno zvezo »Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja«.
5. člen
Doda se nov 13. člen odloka, ki se glasi:
»Odbor za turizem šteje šest članov in opravlja naslednje naloge:
– priprava predloga strategije razvoja turizma in skrb za izvajanje strategije,
– vzpostavitev celostne promocije in trženje že obstoječih turističnih produktov,
– ovrednotenje potreb vlaganja v turizem,
– pomoč pri pripravi razpisov za vzpodbujanje turizma,
– sodelovanje s turističnim društvom, razvojnimi agencijami,
– povezovanje turističnega društva, razvojnih agencij, občine in drugih ustanov,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega področja,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
V prvem stavku 14. člena odloka se besedna zveza »Statutarno-pravna« nadomesti z besedo »Statutarna«.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-01-06
Bistrica ob Sotli, dne 7. junija 2011
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti