Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2211. Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina, stran 6356.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je občinski svet na 8. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/09) se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Kadar občina na svojo pobudo vodi investicijo v izgradnjo vodovodnih priključkov, je lastnik stavbe, ki se kot porabnik priključuje na javni vodovod, upravičen do občinske subvencije za izvedbo vodovodnega priključka. Sredstva za občinsko subvencijo se zagotovijo v proračunu občine. O višini subvencije odloča občinski svet s sklepom.
Do občinske subvencije niso upravičeni uporabniki, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.«.
2. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:
»13.b člen
Kadar občina rekonstruira javni vodovod, je lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta upravičen do občinske subvencije v višini celotnih stroškov izgradnje nadomestnega vodovodnega priključka, ki so nujno potrebni za priključitev na javni vodovod. Obseg stroškov, ki so nujno potrebni za priključitev na javni vodovod, določi upravljavec javnega vodovoda.«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3541-3/2009
Ajdovščina, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti