Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2011 z dne 17. 6. 2011

Kazalo

2205. Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij, stran 6347.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa nižjega poklicnega izobraževanja Preoblikovalec tekstilij
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetim na 130. seji dne 6. 5. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme prilagojeni izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja:
– Preoblikovalec tekstilij za pridobitev naziva nižje poklicne izobrazbe preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij (za gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnjami).
2. člen
(1) Izobraževalni program iz 1. člena Ministrstvo za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka bo s šolskim letom 2011/2012 postopoma nadomeščal dosedanji izobraževalni program, kot je razvidno iz spodnje preglednice:
+--------------+-----+---------------+--------+-------------+--------------+
|Novi in    |Vrsta|Naziv     |KLASIUS-|Seja     |Dosedanji   |
|prenovljeni  |i. p.|strokovne   |SRV   |Strokovnega |izobraževalni |
|izobraževalni |   |izobrazbe   |    |sveta RS za |program    |
|program (i.  |   |        |KLASIUS-|poklicno in |(objava    |
|p.)      |   |        |P    |strokovno  |sprejema v  |
|       |   |        |    |izobraževanje|Ur. l. RS,  |
|       |   |        |    |(SSPSI), na |št.), ki bo  |
|       |   |        |    |kateri je  |postopoma   |
|       |   |        |    |bil program |nadomeščen  |
|       |   |        |    |sprejet   |       |
+--------------+-----+---------------+--------+-------------+--------------+
|Preoblikovalec|NPI |preoblikovalec/|KLASIUS-|130. seja,  |Pomočnik   |
|tekstilij   |   |preoblikovalka |SRV   |SSPSI, dne  |konfekcionarja|
|(GLU, GJM)  |   |tekstilij   |13001  |6. 5. 2011  |(GLU, GJM)  |
|       |   |        |    |       |(52/03)    |
|       |   |        |KLASIUS-|       |       |
|       |   |        |P 5422 |       |       |
+--------------+-----+---------------+--------+-------------+--------------+
NPI – nižje poklicno izobraževanje, GLU – za gluhe in naglušne dijake, GJM – za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-58/2011
Ljubljana, dne 7. junija 2011
EVA 2011-3311-0062
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti