Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2099. Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, stran 5811.

Na podlagi petega odstavka 135.c člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja
1. člen
Ta pravilnik določa način in pogoje dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca).
2. člen
(1) Centralna evidenca s podatki iz drugega in tretjega odstavka 135.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) se vodi v posebni računalniški aplikaciji Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja.
(2) Dostop do centralne evidence je mogoč le z elektronskim certifikatom, izdanim določenemu uporabniku, ki omogoča naknadno ugotavljanje vseh dostopov v centralno evidenco, vseh izvozov in izpisov podatkov iz centralne evidence ter vseh sprememb v centralni evidenci (vpogledi, vnosi novih podatkov, spreminjanje podatkov, brisanje podatkov), in sicer še šest let od opravljenega dostopa, izvoza, izpisa ali spremembe podatkov v centralni evidenci.
3. člen
(1) Do osebnih podatkov iz 135.a člena ZOFVI, ki se nanašajo na udeležence vzgoje in izobraževanja posamezne šole, lahko dostopa le ravnatelj oziroma direktor šole (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj), drugi delavci šole pa le na podlagi njegovega pooblastila.
(2) V pooblastilu mora biti navedeno, katere pravice ima delavec šole (dostop, pregledovanje podatkov, vnos novih podatkov, spreminjanje podatkov, brisanje podatkov, izvoz podatkov, posredovanje podatkov) in na katerih osebnih podatkih ima te pravice.
(3) Pooblaščenim osebam iz prejšnjega odstavka ravnatelj omogoči dostop do osebnih podatkov iz 135.a člena ZOFVI s podelitvijo elektronskega certifikata. Ravnatelj podeli elektronski certifikat prek posebej za to narejene aplikacije.
4. člen
(1) Na način, kot to določa tretji odstavek 135.c člena ZOFVI lahko dostopajo do podatkov o udeležencih vzgoje in izobraževanja iz 135.a člena ZOFVI uslužbenci ministrstva, ki pri svojem delu te podatke potrebujejo in jih je za to pooblastil minister, pristojen za šolstvo.
(2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka oziroma do zbirnih podatkov centralne evidence je mogoč le z elektronskim certifikatom, ki ga javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka podeli služba, ki je na ministrstvu pristojna za informatiko (v nadaljnjem besedilu: administrator podatkovne baze).
5. člen
(1) Vzdrževanje podatkovne baze izvaja administrator podatkovne baze.
(2) Dostop administratorja podatkovne baze do centralne evidence mora biti varovan z uporabniškim imenom in geslom. Vsak dostop administratorja podatkovne baze in njegovo delo na podatkovni bazi mora biti sledljiv oziroma mora biti dana možnost naknadnega preverjanja posegov oziroma vpogledov v podatkovno bazo, in sicer za dobo šestih let od opravljenega posega.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2011
Ljubljana, dne 31. maja 2011
EVA 2011-3311-0049
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost