Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2098. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2010, stran 5811.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 ZPKDPIZ in 94/10 – ZIU) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2010
1. člen
(1) V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ in 94/10 – ZIU, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2011, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
(2) Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999 in po 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. januarja 1991 do konca leta 2010, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
(3) Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
-------------------------------------------------------------
            Leto      Valorizacijski količniki
-------------------------------------------------------------
           1965            2752744,295
           1966            2081261,767
           1967            1884571,095
           1968            1720120,056
           1969            1493867,331
           1970            1246336,988
           1971            1043797,746
           1972             886284,081
           1973             765265,371
           1974             609221,917
           1975             487066,088
           1976             421573,180
           1977             354037,922
           1978             290523,411
           1979             231970,742
           1980             195615,341
           1981             150382,295
           1982             119384,594
           1983             93924,076
           1984             61773,636
           1985             31199,805
           1986             14004,244
           1987              6326,794
           1988              2383,398
           1989              145,274
           1990               30,316
           1991               16,538
           1992               5,566
           1993               3,712
           1994               2,893
           1995               2,434
           1996               2,111
           1997               1,890
           1998               1,725
           1999               1,574
           2000               1,422
           2001               1,271
           2002               1,158
           2003               1,077
           2004               1,019
           2005               0,972
           2006               0,925
           2007               0,858
           2008               0,795
           2009               0,770
           2010               0,740
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2011
Ljubljana, dne 24. maja 2011
EVA 2011-2611-0063
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost