Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2091. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011, stran 5799.

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 8/07, 51/08, 5/09) ter 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB-I, 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 30. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011
1.
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec Center za socialno delo Laško, v višini 16,87 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 23,62 EUR, ob praznikih in dela prostih dnevih pa znaša 25,30 EUR.
2.
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč družini na domu v višini 75% ali 12,65 EUR/uro, ki je deljena na dva dela:
– na del v višini 2,01 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
– na del v višini 10,64 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 3,16 EUR na efektivno uro, v nedeljo in v nočnem času 4,42 EUR/uro in ob praznikih in dela prostih dnevih 4,74 EUR/uro.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, številka 900-1/2010/2, z dne 25. 1. 2010.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2011 dalje.
Št. 900-6/2011/2
Radeče, dne 30. maja 2011
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost