Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2080. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Pivka, stran 5780.

Na podlagi 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Pivka
1. člen
Občina Pivka ustanavlja Turistično informacijski center za potrebe razvoja turizma na področju Občine Pivka.
2. člen
Ime centra je: Turistično informacijski center Pivka, skrajšano ime TIC Pivka.
Sedež TIC Pivka je: Kolodvorska cesta 51, Pivka, dejavnost TIC Pivka pa se lahko izvaja tudi na drugih lokacijah v občini.
Uradne ure delovanja TIC-a Pivka določi župan s sklepom.
3. člen
Turistični informacijski center opravlja naslednje aktivnosti:
– sprejemanje obiskovalcev in nudenje brezplačnih informacij,
– pomoč pri razvoju in sooblikovanju organiziranosti turizma,
– priprava programov turistične ponudbe,
– promocija in sooblikovanje turistične ponudbe Občine Pivka, območja Zelenega krasa in drugih območij Slovenije,
– oblikovanje strategije razvoja turizma,
– vzpostavitev učinkovitega modela organiziranosti turizma na lokalni ravni,
– sodelovanje s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev,
– nudenje pomoči pri povezovanju društev in izobraževalnih inštitucij za učinkovito delo na posameznih turističnih projektih,
– pomoč lokalnim društvom pri organizaciji pomembnejših prireditev,
– povezovanje ponudnikov turističnih storitev na širšem območju (TIC-i, turistične kmetije, gostišča, hoteli, muzeji …),
– pomoč pri povezovanju turistične ponudbe Občine Pivka z drugimi območji Slovenije ter ustvarjanje in poglabljanje stikov na domačem in mednarodnem nivoju,
– pomoč pri oblikovanju in trženju turističnih produktov,
– priprava koledarja kulturnih, športnih in drugih prireditev v občini,
– usklajevanje turističnih aktivnosti na območju na katerem deluje,
– izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
– prodaja spominkov, vstopnic,
– pridobivanje mnenj obiskovalcev o kakovosti lokalne turistične ponudbe,
– spremljanje in analiziranje turističnega prometa in trga,
– priprava, vodenje in izvajanje razvojnih projektov,
– izobraževanje kadrov v turizmu,
– sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev in sejmov in
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije.
Ponudba TIC-a:
– informativni in promocijski material (zloženke, brošure, katalogi …),
– koledar prireditev,
– organiziranje turističnih ogledov,
– predstavitev spominkov in drugih izdelkov iz lokalnega turističnega območja (spominki, čebelarski proizvodi, žganja, domače pecivo …).
4. člen
TIC ni samostojna pravna oseba in nima svojega žiro računa.
5. člen
Prostorske in druge infrastrukturne pogoje za delo zagotavlja ustanovitelj.
6. člen
Sredstva za izvajanje se zagotavljajo iz naslednjih virov:
– iz proračuna Občine Pivka,
– iz sredstev turistične takse,
– iz lokalnih, državnih in mednarodnih razpisov,
– iz drugih virov (donacije …).
7. člen
Za izvajanje strokovnega dela in koordinacijo aktivnosti TIC skrbi Lokalni pospeševalni center Pivka.
8. člen
Programe dela in poročila o delu TIC Pivka obravnava upravni odbor Lokalnega pospeševalnega centra Pivka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2011
Pivka, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost