Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2072. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1088/3, 1088/1, 1072, k.o. Logarovci, in na parc. št. 759, k.o. Berkovci, stran 5767.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 126/07) ter 15. člena Statuta Občine Križevci pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci pri Ljutomeru na seji dne 25. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1088/3, 1088/1, 1072, k.o. Logarovci, in na parc. št. 759, k.o. Berkovci
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču:
+---------+-----------------+--------------+-------+------------+
|Par. št. |Kultura     |Izmera v m2  |Zk vl. |K.o.    |
+---------+-----------------+--------------+-------+------------+
|1088/3  |funk. objekt   |9092     |669  |Logarovci  |
+---------+-----------------+--------------+-------+------------+
|1088/1  |funkc. objekt  |8134     |669  |Logarovci  |
+---------+-----------------+--------------+-------+------------+
|1072   |cesta      |7029     |669  |Logarovci  |
+---------+-----------------+--------------+-------+------------+
|759   |funk. objekt   |2377     |401  |Berkovci  |
+---------+-----------------+--------------+-------+------------+
II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci.
Dovoljuje se, da se pri zemljiščih parc. št. 1088/3 – funkcionalni objekt, v izmeri 9092 m2, parc. št. 1088/1 – funkcionalni objekt, v izmeri 8134 m2, parc. št. 1072 – cesta, v izmeri 7029 m2, k.o. Logarovci, in zemljišče parc. št. 759 – funkcionalni objekt, k.o. Berkovci vknjiži lastninska pravica za: Občino Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, matična št. 1332147000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-02-06/2011-17
Križevci, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost