Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2070. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5767.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/2010, 84/10 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 6. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati na nepremičnini, parc. št. 885/120 in 885/32, obe vpisani pri vl. št. 1465, k.o. Kranjska Gora, kot javno dobro.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
III.
Po uveljavitvi sklepa se izda ugotovitvena odločba o odvzemu oziroma o ukinitvi statusa javnega dobra, ki se po pravnomočnosti pošlje Okrajnemu sodišču na Jesenicah, da pri nepremičninah, parc. št. 885/120 in 885/32, obe k.o. Kranjska Gora, izbriše status javnega dobra in vpiše lastninsko pravico na imetnika: Občino Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora.
Kranjska Gora, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost