Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2069. Odlok o spremembi mej naselij Hrib pri Kamniku, Poreber in Soteska, stran 5766.

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 14. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 25. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi mej naselij Hrib pri Kamniku, Poreber in Soteska
1. člen
S tem odlokom se spremenijo meje naselij Hrib pri Kamniku, Poreber in Soteska.
2. člen
Meja naselja Hrib pri Kamniku se spremeni tako, da se:
– območje, ki obsega parcele 438/1, 438/7, 438/9 in 440/1, v katastrski občini 1896 Tučna, priključi k naselju Soteska;
– območje, ki obsega parcele 438/2, 438/8, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 440/2 in 440/5, v katastrski občini 1896 Tučna, priključi k naselju Poreber.
Temu ustrezno se spremenita tudi območji naselij Soteska in Poreber.
3. člen
Natančen prikaz novih mej je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik.
4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in Republika Slovenija, Upravna enota Kamnik sta dolžni na podlagi tega odloka izvesti vse spremembe v registru prostorskih enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru prebivalstva, in sicer v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Stroški novih oznak, izvedbe označevanja in zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem, vključno s stroški preštevilčenja stavb, če se izvede hkrati, so stroški proračuna Občine Kamnik.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2006-5/2
Kamnik, dne 25. maja 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost