Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2064. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011, stran 5755.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 6. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov za leto 2011
1.
Občina Brežice bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 subvencionirala v višini 45 %.
2.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oziroma najemnina te infrastrukture v višini 160.373,96 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2011 v višini, ki je določena v točki I. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
3.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oziroma najemnina te infrastrukture v višini 324.787,10 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2011 v višini, ki je določena v točki I. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
4.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oziroma najemnina te infrastrukture v višini 163.543,74 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2011 v višini, ki je določena v točki I. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
5.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Brežice, je amortizacija javne infrastrukture oziroma najemnina te infrastrukture v višini 92.527,76 EUR, razliko do polne vrednosti cene uporabe javne infrastrukture v letu 2011 v višini, ki je določena v točki I. tega sklepa, Občina Brežice priznava kot subvencijo uporabnikom k ceni storitve javne službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
6.
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Brežice Komunalno stanovanjskemu podjetju Brežice d.d., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Brežice, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
7.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
Št. 354-11/2011
Brežice, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost