Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2063. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011, stran 5755.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/05 (88/05 – popr.), 121/05, 87/06, 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 6. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel
S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2011 znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR na uro.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do uporabnikov storitve pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,23 EUR za efektivno uro, kar predstavlja 50 % cene do uporabnika. Razliko do polne cene storitve 17,90 EUR na uro priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 7,24 EUR na uro za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50 % subvencionirane cene storitve do uporabnika in subvencijo v višini 3,43 EUR na uro za stroške vodenja, kar predstavlja 100 % subvencioniranja stroškov vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
S tem soglasjem se nadomesti soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-01/2010-3-31/V z dne 20. 12. 2010 k določitvi cene storitve pomoči družni na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2011.
Št. 032-01/2011-6-61/V
Beltinci, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost