Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2052. Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti, stran 5734.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A) ter za izvajanje Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in obrazec vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti.
2. člen
Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti, kadar to določa Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11; v nadaljnjem besedilu: uredba).
Pred izdajo dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti oziroma pred njegovim podaljšanjem pristojni organ preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje strateških dejavnosti, ter, kadar tako določa uredba, pridobi mnenje Komisije za strateško blago.
Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti se izda za omejeno časovno obdobje, in sicer največ za pet let. Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti se na predlog zavezanca lahko podaljša, če zavezanec zaprosi za podaljšanje vsaj 90 dni pred potekom njegove veljavnosti.
Zavezanci morajo vsako spremembo podatkov iz obrazca vloge sporočiti pristojnemu organu najpozneje v petnajstih dneh po nastanku take spremembe.
3. člen
Obrazec vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti je priloga tega pravilnika.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za priglasitev strateške dejavnosti ter vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/07).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-38/2011
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2011-2711-0014
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost