Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011

Kazalo

2051. Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih, stran 5734.

Na podlagi petega odstavka 18. člena Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A) ter za izvajanje Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino poročil ter roke in način poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06 in 8/10 – ZNIBDR-A; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Zavezanec, ki opravlja strateško dejavnost v skladu z zakonom in Uredbo o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih (Uradni list RS, št. 4/11), mora v poročilu o izvedenih strateških dejavnostih v preteklem letu pristojnemu organu v elektronski ali pisni obliki posredovati naslednje podatke:
1. podatki o zavezancu:
a) naslov pravne oziroma fizične osebe, ki je opravljala strateško dejavnost,
b) naslov in točno lokacijo objekta, kjer se je opravljala strateška dejavnost;
2. podatki o izvedenih strateških dejavnostih:
a) strateško blago, na katerega se nanaša opis izvedenih strateških dejavnosti:
– za kemikalijo: ime snovi in številko CAS,
– v primeru zmesi: trgovsko ime in vsebnost kemikalije s številko CAS,
– za mikroorganizme in toksine: ime,
– carinsko tarifno oznako,
b) opis izvedene strateške dejavnosti; v primeru uvoza oziroma izvoza tudi podatke o uvozniku oziroma izvozniku in mejnem prehodu, prek katerega je bil opravljen zadevni uvoz oziroma izvoz,
c) količino strateškega blaga.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih (Uradni list RS, št. 25/09).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-39/2011
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2011-2711-0015
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost