Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011

Kazalo

1847. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav, stran 5012.

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09 in 84/10) se prvi odstavek 59. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zabeležka blagajniških transakcij v NIS mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– datum transakcije,
– čas transakcije,
– obračunski dan, na katerega se nanaša transakcija,
– znesek transakcije,
– vrsto transakcije,
– oznako IA, če se transakcija nanaša na posamezen IA,
– identifikacijo osebe, ki je opravila transakcijo,
– identifikacijo samopostrežne blagajne, če se transakcija izvaja na samopostrežni blagajni,
– identifikacijo lističa pri izdaji oziroma sprejemu lističa,
– vrsto lističa pri izdaji oziroma sprejemu lističa,
– številko RBP v primeru pologa ali dviga na oziroma z RBP.«.
2. člen
V 10. točki 76. člena se v oklepaju za besedo »številka« črta besedilo », smer in število obhodov kroglice po obodu kolesa, smer in hitrost vrtenja kolesa v predalčkih na sekundo pri metu kroglice«.
3. člen
V 96. členu se besedilo »tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.« nadomesti z besedilom »z 31. majem 2013.«.
4. člen
V 97. členu se besedilo »tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.« nadomesti z besedilom »z 31. majem 2014.«.
5. člen
V 99. členu se besedilo »tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.« nadomesti z besedilom »z 31. majem 2013.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Za vrsto NIS, ki je v uporabi pri koncesionarju z dnem uveljavitve tega pravilnika in ki določbe 59. člena glede beleženja obračunskega dne ne izpolnjuje, je treba beleženje obračunskega dne v NIS uskladiti v letu dni po začetku veljavnosti tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2011/10
Ljubljana, dne 13. maja 2011
EVA 2011-1611-0079
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost