Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1785. Sklep o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 4760.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2011 sprejel naslednji
S K L E P
o potrditvi mandata članoma Občinskega sveta Mestne občine Koper
1.
Potrdita se mandata naslednjima članoma Občinskega sveta Mestne občine Koper:
– Saniju Kamenčiču, roj. 14. 8. 1984, iz Kopra, Dolinska cesta 3/j in
– Angelu Šavu, roj. 23. 10. 1964, iz Kopra, Ulica Generala Levičnika 48.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2006
Koper, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e per effetto dell’articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 16/95, 42/00, 30/01 e 40/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 39/08) il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 aprile 2011, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla convalida dei mandati ai nuovi membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
1.
Si convalida i mandati ai seguenti membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria:
– Sani Kamenčič, nato il 14. 8. 1984, di Capodistria, Strada della valle 3/j e
– Angel Šav, nato il 23. 10. 1964, di Capodistria, Via del Generale Levičnik 48.
2.
La presente delibera ha effetto immediato e si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della RS.
N. 032-2/2006
Capodistria, 21 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti