Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec, stran 4607.

V skladu s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji dne 15. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 112/03, 106/05, 25/08).
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se doda četrta alineja, ki se glasi:
– Železnikarjeva nagrada.
3. člen
Dopolni se 5. člen, tako da se besedilo v oklepaju po novem glasi:
(razen za dosežke, za katere je že prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado).
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
Železnikarjevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik, skupina ali organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim delovanjem na področju športa, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju športa, ugleda in uveljavljanju občine.
Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci ali aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.
5. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se doda četrta alineja, ki se glasi:
– Železnikarjeva plaketa.
6. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
Železnikarjevo plaketo se podeli posameznikom, skupini ali organizaciji, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj Gradec, kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.
7. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena, tako da se po novem glasi:
Občinski svet imenuje štiri komisije:
in doda se nova četrta alineja
– komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj.
8. člen
Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
Komisijo za podelitev Železnikarjevih priznanj sestavlja 7 članov, od katerih je pet predstavnikov športa (en predstavnik športne zveze), en član zavoda za šport in en član občinskega sveta.
Člane komisije predlagajo društva in zveze društev s področja športa, javni zavodi ali druge organizacije oziroma ustanove s področja športa.
9. člen
Spremenita se drugi odstavek 23. člena, ki se po novem glasita:
O podelitvi Vrunčevih, Bernekerjevih in Železnikarjevih priznanj odločijo strokovne komisije in o tem obvestijo župana in občinski svet.
O podelitvi občinskih priznanj odloči občinski svet na predlog komisije. Občinski svet predlog komisije potrdi ali z zavrne z večino glasov vseh navzočih članov.
10. člen
Dopolni se 24. člen odloka, tako da se pika spremeni v vejico in doda besedilo:
Železnikarjeva priznanja pa ob svečani podelitvi v mesecu marcu.
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 25. člena, tako da se glasi:
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado. Denarna nagrada za občinsko nagrado znaša tri zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS, denarna nagrada za Bernekerjevo, Železnikarjevo in Vrunčevo nagrado pa dve zadnje objavljeni povprečni bruto plači v RS.
Plakete obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado v višini polovice zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS.
12. člen
Dopolni se 29. člen, z novim odstavkom, ki se glasi:
Ob sprejetju tega odloka občinski svet imenuje Komisijo za podelitev Železnikarjevih priznanj.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/2003
Slovenj Gradec, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti