Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1666. Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, stran 4498.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) izdaja Agencija Republike Slovenije za varnost prometa v soglasju z Vlado Republike Slovenije
T A R I F O
o nadomestilu stroškov in plačilu storitev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev in povračila stroškov, ki jih Agencija Republike Slovenije za varnost prometa opravlja v skladu z določbami Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10), in jih plačajo predlagatelji storitev.
2. člen
(cena storitve)
Storitve iz te tarife so določene v točkah. Vrednost ene točke je 5 eurov (z besedo: pet eurov). Cena storitve je zmnožek vrednosti točke in števila točk.
Po preteku treh let se vrednost točke ponovno preveri in sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke potrdi svet agencije ob soglasju ustanovitelja. Novo vrednost točke se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. člen
(način plačila)
(1) Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova ulica 8, na podračun št. 011006000034943, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
(2) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev na svoji spletni strani.
4. člen
(zavezanec in rok plačila)
Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna oseba, za katero agencija opravi storitev, iz prvega odstavka 5. člena te tarife. Fizična ali pravna oseba, za katero agencija opravi storitev, mora plačati račun najkasneje v 8 dneh po izstavitvi.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
5. člen
(Vrsta storitev)
(1) Storitve javne agencije so:
+------------------------------+---------+
|      Storitev      | Število |
|               |  točk |
+------------------------------+---------+
|Urna postavka dela uradne   |     |
|osebe na terenu        | 5 točk |
+------------------------------+---------+
|Strošek izpita oziroma    |   28 |
|preizkusa znanja,       |  točk |
|ki ga plača kandidat     |     |
+------------------------------+---------+
|Izpis podatkov iz evidenc in |  0.5 |
|registrov           | točke |
+------------------------------+---------+
|Izdaja dvojnika potrdila o  |     |
|opravljenem izpitu      |     |
|ali potrdila o uspešno    |     |
|opravljenem izobraževanju ali |1 točka |
|strokovnem usposabljanju   |     |
+------------------------------+---------+
(2) Strošek izvajanja izobraževanj, seminarjev in delavnic se določi s kotizacijo. Kotizacija se določi različno glede na stroške dela, stroške najema prostorov, stroškov izdelave strokovnega material in druge stroške, ki nastanejo v času izvajanja izobraževanja, seminarjev in delavnic. Agencija objavi navodila o višini kotizacije na svoji spletni strani oziroma na prijavnici na izobraževanje, seminar in delavnico.
6. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-24/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2011-2411-0065
Vinko Može l.r.
predsednik Sveta AVP
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 42600-2/2011/4 z dne 3. 3. 2011 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti