Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1665. Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve, stran 4498.

Na podlagi 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09 – ZEKom-B; v nadaljevanju ZEKom) v.d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja naslednje
P R I P O R O Č I L O
o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
I.
Namen priporočila
Agencija v skladu s 13. členom ZEKom z odločbo določi za dobo pet let enega ali več izvajalcev univerzalne storitve, tako da se univerzalna storitev zagotavlja na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko lego.
Najmanjši nabor storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, vključuje:
– priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji,
– zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih,
– zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic in
– zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike – invalide, ki jih določi vlada.
Agencija želi s tem priporočilom doseči, da bi izvajalci univerzalne storitve pri oblikovanju cen nabora storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, upoštevali enotna pravila ter tako dosledno izpolnjevali zakonske zahteve po dostopni ceni navedenih storitev.
II.
Uporabljeni izrazi
1. Agencija je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
2. Končni uporabnik je uporabnik, ki ne zagotavlja javnih komunikacijskih omrežij in ne izvaja javnih komunikacijskih storitev.
3. Izvajalec oziroma izvajalka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) univerzalne storitve je fizična ali pravna oseba, ki izvaja univerzalno storitev ali njen del.
4. Ostali izrazi imajo enak pomen kot v ZEKom, če iz besedila priporočila ne izhaja drugače.
III.
Cene univerzalne storitve
Storitve iz nabora univerzalne storitve naj izvajalci univerzalne storitve zagotavljajo po cenah, ki:
– so dostopne in vsem končnim uporabnikom omogočajo dostop do ponujenih storitev ne glede na njihov zemljepisni položaj,
– so stroškovno naravnane,
– so v skladu z naloženimi regulatornimi obveznostmi,
– so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
– spodbujajo učinkovito zagotavljanje univerzalne storitve,
– so za istovrstne storitve enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
IV.
Zagotavljanje preglednosti in enakega obravnavanja
Cene univerzalne storitve in z njimi povezani pogoji naj bodo javno objavljeni, pregledni in nediskriminatorni.
V.
Spremljanje izvajanja priporočila
Izvajalci univerzalne storitve naj v največji meri sodelujejo z agencijo pri njenem spremljanju izvajanja tega priporočila. To vključuje redno zagotavljanje primernih pisnih informacij o upoštevanju tega priporočila na lastno iniciativo in vedno, kadar agencija taka pojasnila zahteva.
Agencija preverja izvajanje tega priporočila z zahtevami po posredovanju informacij skladno s 126. členom ZEKom.
VI.
Časovna implementacija
To priporočilo prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izvajalci univerzalne storitve naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi v priporočilu navedene ukrepe začeli izvajati v najkrajšem roku, vendar najkasneje kot v roku dveh mesecev od izdaje priporočila.
Št. 3824-9/2011/6
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EVA 2011-3211-0021
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti