Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur, stran 4271.

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07 in 17/11) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji 5. 4. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
1. člen
Spremeni se 3. člen Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur (Uradni list RS, št. 29/10), tako da se glasi:
»3. člen
Starši oziroma zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec praviloma v rednem vpisnem roku, to je od 1. do 15. aprila, tako da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vloga za vpis otrok v vrtec je dosegljiva na upravi vrtca, v enotah vrtca ter na spletni strani Vrtca Šentjur.«
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se v tabeli črta kriterij »kraj bivanja otrok, oziroma njihovih staršev, če tam ni vrtca« ter pred njim zapisano število točk »1«.
Dosedanji kriterij »poslovni čas službe staršev vpisanih otrok in oddaljenost le te od njihovega kraja bivanja – 50 km in več; oziroma izmensko delo staršev – potrdilo delovne organizacije, kjer so starši zaposleni« se spremeni, tako da se glasi »poslovni čas službe obeh staršev vpisanih otrok in oddaljenost le-te od njihovega kraja bivanja – 50 km in več oziroma izmensko delo obeh staršev oziroma enega, če gre za enoroditeljsko družino – potrdilo delovne organizacije, kjer sta starša zaposlena (točke se ne seštevajo)«.
Dosedanji kriterij »družina v vrtec vpisuje dva ali več otrok hkrati« se spremeni, tako da se glasi »družina v vrtec na novo vpisuje dva ali več otrok hkrati«.
V zadnji vrstici tabele »skupno število točk« se v prvem stolpcu popravi število točk iz »66–70« na »65–69«.
3. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-1/2010(241)
Šentjur, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost