Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1551. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4215.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli št. 1368/10 – zelenica v izmeri 64 m2, 1368/4 – pot v izmeri 112 m2, 1368/12 – zelenica v izmeri 7 m2, 1368/13 – parkirišče v izmeri 148 m2, 1368/16 – parkirišče v izmeri 2 m2, 1370/6 – parkirišče v izmeri 5 m2, 1370/3 – pot v izmeri 12 m2, vpisane v ZKV št. 1266 k.o. Latkova vas, kot javno dobro, ter 459/11 – parkirišče v izmeri 8 m2, 458/15 – parkirišče v izmeri 5 m2 vpisani v ZKV št. 1476 kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in se odpišejo od ZKV št. 1266 in 1476, k.o. Latkova vas, ter se vpiše v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-9/2011
Prebold, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost