Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4214.

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1951/9 – pot v izmeri 821 m2, vpisani v vl. št. 637 v katastrski občini 980 Andraž.
II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz tč. I. preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-14
Polzela, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost