Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka, stran 4211.

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), določb Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 37/09) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 5. seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka
1. člen
V Odloku o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 54/04) se drugi stavek v 4. členu nadomesti z besedilom: »V vlogi morajo biti navedeni podatki vlagatelja, vrsta blaga namenjenega prodaji, časovno obdobje in lokacija.«
2. člen
V 5. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– potrdilo o plačilu komunalne takse.«
3. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Za uporabo prostora v času sejmov, se za prodajo blaga zunaj prodajaln plačuje pristojbina.
Višino pristojbine se določi na podlagi določil Odloka o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 21/97).«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2011
Pivka, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost