Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2011 z dne 29. 4. 2011

Kazalo

1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda, stran 4161.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 9. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
1. člen
V Pravilniku o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in 26/06) se v 1. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– umetna vodna telesa, močno preoblikovana vodna telesa in kandidati za močno preoblikovana vodna telesa ter«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se v drugi alinei za besedo »vplive« doda beseda »na«.
3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-316/2010
Ljubljana, dne 22. aprila 2011
EVA 2010-2511-0142
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost