Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1239. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tržič, stran 3556.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 103/07) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 5. redni seji dne 16. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Tržič
1. člen
Političnim strankam, katerim listinam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, oziroma so dosegli najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Tržič sorazmerno številu dobljenih glasov na volitvah v občinski svet, vendar ta sredstva ne smejo presegati 0,6% primerne porabe za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,1509 EUR za dobljeni glas mesečno.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove transakcijske račune.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 2/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z sprejetjem Odloka o proračunu Občine Tržič za posamezno proračunsko leto.
Št. 410-0008/2010-21
Tržič, dne 16. marca 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.