Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1236. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3552.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji), 36. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu V Občini Škofljica, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, v višini 16,98 EUR na efektivno uro.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu se za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica, subvencionira v celoti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 12300-09/2011-3
Škofljica, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.